Tagged: சினிமா

0

கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா?

கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா?   விவாத அரங்கு ஒன்றை வரும் இதழில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் என்ற செய்தியை மகிழ்ச்சியுடன் நேயர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அரங்கில் சினிமா நட்சத்திரங்கள் முக்கியமாக பங்கு கொள்ள சம்மதித்து இருக்கிறார்கள்.   கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா? என்ற வினா எழும்போது, சுதந்திரம்...