வேதிப்பொருட்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் விபத்து பலி எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்வு

2016-04-10-02-00-18m

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>