வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்திய குடியிருப்பு அந்தஸ்து

2016-31-8--23-03-53ஜக்கம்மா

இந்தியாவில் முதலீடுகளைக் கவரும் முயற்சியில், 18 மாதங்களில் பொருளாதாரத்தில் 1.5 மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்யும் வெளிநாட்டவருக்கு இந்தியாவில் குடியிருப்பு அந்தஸ்து வழங்க இந்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ஒரு நிதியாண்டில், முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது 20 இந்தியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என அமைச்சரவை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தக் குடியிருப்பு அந்தஸ்து பத்து வருடங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதை அடுத்த பத்து வருடங்களுக்கு புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
உலக வங்கியின் எளிமையான வர்த்தக குறியீட்டில் இந்தியா 130 ஆவது இடத்தில், கிழே உள்ளது.
இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுச் செயலர் ஜான் கெரி, இந்தியாவின் நிர்வாக நடைமுறைகள், வளர்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு தடைக்கற்களை ஏற்படுத்தக் கூடியவையாக உள்ளன என்று தெரிவித்தார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>