வி.எச்.பி. முகாமில் பெண்கள் ஆயுதப் பயிற்சி

PicsArt_06-07-09.21.23

ஜார்கண்ட்: ஜார்கண்ட் மாநிலம் ஜாம்ஷெட்பூர் மாவட்டத்தில், சுய பாதுகாப்புப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக, வி.எச்.பி.யின் துர்கா வஹினி முகாமில் தற்காப்புக்காக பெண்கள் ஆயுதப் பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>