வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்படுகிறார் ஓவியா…

oviya4

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இப்போது வரை ஜூலி மற்றும் ஓவியாவை சுற்றித்தான் நகர்கிறது. கடந்த வாரம் கூட ஜூலி மற்றும் ஓவியாவை பற்றிதான் அதிகம் காட்டப்பட்டது. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க்கின்படி ஜூலி அமைதியாக இருந்தார். ஓவியா சிவப்பு கம்பள தரைவிரிப்பை இழுத்து ஜூலியை கீழே தள்ளி விட்டார். இதனை வேண்டுமென்றே தான் செய்ததாகவும் கூறினார். இதன் மூலம் ஜூலியை நல்லவர் போலவும், ஓவியாவை கெட்டவர் போலவும் சித்தரிக்கப்பட்டார். இதனைத்தான் கமல் கூட வேண்டியோர் வேண்டதாவராக மாறும் விந்தை, வேண்டாதோர் வேண்டியவராக மாறும் வேடிக்கை என கூறி இருப்பார். இதனை வைத்து பார்க்கும்போது ஓவியாவை வெளியேற்ற பிக்பாஸ் முயற்சிக்கிறதோ என எண்ண தோன்றுகிறது. அவருக்கு பதிலாகத்தான் பிந்து மாதவியை களம் இறக்கவும் திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதைத்தான் இன்றைய புரமோவும் காட்டுகிறது. ஆனால் ரசிகர்களின் ஆதரவு இருக்கும் வரை ஓவியாவை வெளியேற்ற முடியாது என்பது மட்டும் நிச்சயம்.

Source:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>