ரியோ ஒலிம்பிக்: இந்திய வீரர்கள் இன்று..

sania_2373598f

படகு பந்தயம் : தத்து போகனால் மாலை 5.00

துப்பாக்கி சுடுதல் :

ஜித்து ராய், குர்பிரித் சிங், அபுர்வி சண்டிலா, அயோனிகா பால் மாலை 5.00

டேபிள் டென்னிஸ் :

சரத் கமல், சவுமியாஜித் கோஷ், மனிகா பத்ரா, மவுதாஸ் மாலை 5.30

ஹாக்கி :

இந்தியா – அயர்லாந்து இரவு 7.30

டென்னிஸ் :

லியாண்டர் பயஸ்-ரோகன் போபண்ணா, சானியா மிர்சா-பிரார்த்தனா தாம்ப்ரே இரவு 11 மணி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>