ராஜூமுருகன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த ஜோக்கர் திரைப்படம் ஜப்பானில் திரையிடப்பட உள்ளது.

1471428127-1443

ராஜூமுருகன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த ஜோக்கர் திரைப்படம் ஜப்பானில் திரையிடப்பட உள்ளது.
வரும் சனிக்கிழமை மூன்று திரையரங்குகளில் ஜோக்கர் திரையிடப்படுகிறது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>