மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை விமானநிலையத்தில் பேட்டி

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை காட்டவே தான் சட்டப்பேரவையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு போடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை காட்டவே தான் சட்டப்பேரவையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு போடப்பட்டுள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை விமானநிலையத்தில் பேட்டி

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை காட்டவே தான் சட்டப்பேரவையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு போடப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை என்பது போல முன்கூட்டியே காட்டுவதற்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எங்கள் உரிமைகளை நிலைநாட்டவும், மக்களின் பிரச்சினைகளை எடுத்து சொல்லவே கண்டன கூட்டங்களை நடத்த உள்ளோம்..

சட்டமன்றத்தில் பேசவுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நாளை முடிவு செய்வோம்..

சட்டமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டேன்..ஆனால் அலுவலகத்திற்கு வருவேன்..

சட்டமன்றத்தில் நுழைய அனுமதி மறுத்தது தவறு.அதற்காக தான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம்..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>