முழு சந்திர கிரகணம்

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள பிர்லா கோளரங்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் சந்திர கிரகணத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.

சென்னையில் சரியாக 6.05க்கு தொடங்கிய சந்திர கிரகணம் மேக மூட்டம் காரணமாக பிர்லா கோளரங்கத்தில் 6.21க்கு தென்பட்டது,
பின்னர் தொடர்ந்து 7.15க்கு பூமியின் நிழல் சந்திரனை கடந்து செல்வதை நன்கு பார்க்க முடிந்தது.பின்னர் 8.50 வரை நீடித்த நிகழ்வுக்கு பின்னர் முழு சந்திரன் பிரகாசமாக தெரிந்தது. இந்த அரிய நிகழ்வை பார்ப்பதற்காக சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள பிர்லா கோளரங்கத்தில் 6 தொலைநோக்கு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிகழ்வை பார்ப்பாதால் எவ்வித பாதிப்புகளும் ஏற்படாது என்று தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மைய இணை இயக்குநர் செளந்தரராஜன் முன்னதாக தெரிவித்து இருந்தார்.

நிலவின் மீது பூமியின் நிழல் படுவதும் அதனால் நிலவில் ஏற்படும் மாற்றத்தையே சந்திர கிரகணம் என்கின்றோம்.

அவ்வகையில் இன்று இந்தியாவில் சரியாக 5.18க்கு சந்திர கிரகணம் தொடங்கியது சென்னையில் சரியாக 6.05க்கு தொடங்கி 7.01மணிக்கு முழுமையாக கிரகணம் தென்படும் என்று கூறப்பட்டு இருந்த நிலையில் 6.21க்கு தான் தெளிவாக தெரிய வந்தது.

ஒரே மாதத்தில் இரண்டாவது முறை பெளர்ணமி ஏற்படுவதை பூளுமூன் டே என்பார்கள், அப்படி புளுமூன் டேயில் வரக்கூடிய சந்திர கிரகணம் என்பதால் இது சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வின் போது நிலவு ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருந்து அடர்ந்த சிவப்பு நிறமாக மாறி காணப்பட்டது. இது போல் கடந்த 1866ல் நிகழ்ந்துள்ளது.இதே போல் அடுத்ததாக வரும் 2028ல் நிகழ உள்ளதாக அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் தெரிவிள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>