முதல்வர் சென்ற ரயில் பாதி வழியில் நிறுத்தம்

கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் ஆய்வு செய்ய சென்னையில் இருந்து புறப்பட்ட விரைவு ரயில் மறைமலைநகர் ரயில் நிலையம் அருகே நடு வழியில் நிறுத்தம்

சிங்கபெருமாள்கோவில் ரயில் நிலையம் அருகே மின்சார ரயிலில் 2-மாடு சிக்கி உயிரிழப்பு

30-நிமிடங்களுக்கு மேலாக முதல்வர் சென்ற ரயில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டtrain_jakammaது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>