மனைவியிடம் சண்டை போட்டுஆத்திரத்தில் இரண்டு பெண்குழந்தைகள் கொலை

மனைவி சண்டை போட்டுக்கொண்டு தாய்வீட்டிற்கு சென்றதால் ஆத்திரத்தில் இரண்டு பெண்குழந்தைகளை கொன்றுவிட்டு எண்ணூர் அனல்மின்நிலைய சிவில் காண்ட்ராக்டர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>