மதுரை, தஞ்சை, சேலம் ஆகிய நகரங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டியாகத் தேர்வு – மத்திய அரசு அறிவிப்பு.

2016-20-9-17-25-37mj

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>