மதுராந்தகம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் பணிபுரிந்த வர்களுக்குபணிக்கொடை வழங்காததை கண்டித்து வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு முற்றுகை ஆர்ப்பாடம்.

2016-21-9-22-52-46we

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>