போதை மருந்து உட்கொண்ட விவகாரம்: குண்டு எறிதல் வீரர் மன்ப்ரீத் கவுர் இடைநீக்கம்:மகிழ்

manpreet_2550918f

டெல்லி: குண்டு எறிதல் வீரர் மன்ப்ரீத் கவுர் தடை செய்யப்பட்ட போதை மருந்து உட்கொண்டது சோதனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் அவர் இந்திய தடகள அமைப்பில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>