பொள்ளாச்சியில் பலூன் திருவிழா

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் 4 வது சர்வதேச பலூன் திருவிழா துவங்கியது. முதல் நாளில் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த வெப்ப காற்று மூலம் இயக்கப்படும் 10 பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டன. ஜனவரி 16 ம் தேதி வரை பலூன் திருவிழா பொள்ளாச்சியில் நடைபெறுகின்றதுWhatsApp Image 2018-01-11 at 7.17.13 AM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>