பாஜக ஆளுனர் மூலமாக கேரளா தமிழகம் பாண்டி ஆகிய மாநிலங்களில் ஆட்சியை கைபற்ற நினைகின்றது.தமிழக ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் வசீகரன்

பாஜக ஆளுனர் மூலமாக கேரளா தமிழகம் பாண்டி ஆகிய மாநிலங்களில் ஆட்சியை கைபற்ற நினைகின்றது.தமிழக ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் வசீகரன்

பாஜக ஆளுனர் மூலமாக கேரளா தமிழகம் பாண்டி ஆகிய மாநிலங்களில் ஆட்சியை கைபற்ற நினைகின்றது.தமிழக ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் வசீகரன்

முதல்வரின் உடல்நலம் பற்றி விசாரிப்பதற்க்காக தமிழக ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் வசீகரன் அப்போலோ மருந்துவமனை வந்தார் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்

முதல்வர் உடல்நலம் தேரிவருவதாக மருத்துவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தெரிவித்தனர் அவர் பணியை தொடரவாழ்த்துகள் பாஜகவின் சுப்பிரமணியன் சாமி ஐனாதிபதி ஆட்சி வேண்டும் என்பது கண்டிக்கதக்கது பாஜக ஆளுனர் மூலமாக கேரளா தமிழகம் பாண்டி ஆகிய மாநிலங்களில் ஆட்சியை கைபற்ற நினைகின்றது

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>