பனை விதைத்தல்:குக்கூ காட்டுப்பள்ளி

உயிர்க்க காத்திருக்கும் நிலத்தையும் விதையையும் இணைத்துவைக்க தன்னார்வலர்களையும் நண்பர்களையும் எப்போதும்போல இப்பவும் எதிர்நோக்குகிறோம்.

உயிர்க்க காத்திருக்கும் நிலத்தையும் விதையையும் இணைத்துவைக்க தன்னார்வலர்களையும் நண்பர்களையும் எப்போதும்போல இப்பவும் எதிர்நோக்குகிறோம்.

வாழும் கிராமம் திட்டநிகழ்வின் முதல் தொடக்கமாக புளியானூர் கிராமத்தின் குளம் மற்றும் ஏரிக்கரைகளில் ‘பனை விதைத்தல்’ தொடங்கியிருக்கிறோம்.

சிறுகச்சிறுக சேகரித்த 2000 பனங்கொட்டைகளில் 800க்கும் அதிகமான விதைகள், சென்னையை சார்ந்த பிரவீன், ஆற்றல் பிரவீன் குமார் மற்றும் ஆக்கம் சங்கர் அவர்களது வழிகாட்டுதலின் பேரில் வந்திருந்த மதுரை மன்னார் கல்லூரி சமூகப்பணி பட்டதாரி மாணவர்கள், கிராமத்துப் பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளின் கூட்டுழைப்போடு கடந்த சனி, ஞாயிறுகளில் விதைக்கப்பட்டது. தற்சார்பை நோக்கிய பயணத்தில் இன்றியமையாத ‘பனை விதைத்தல்’ தொடர்ச்சியாக வாரத்தின் இறுதி இருநாட்களில் விதைக்க உள்ளோம்.

உயிர்க்க காத்திருக்கும் நிலத்தையும் விதையையும் இணைத்துவைக்க தன்னார்வலர்களையும் நண்பர்களையும் எப்போதும்போல இப்பவும் எதிர்நோக்குகிறோம். தொடர்ந்து இம்முயற்சியை கொண்டுசெல்ல, வாய்ப்புள்ளவர்கள் பனங்கொட்டைகளை கொடுத்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

குக்கூ காட்டுப்பள்ளி
புளியானூர் கிராமம்
தொடர்புக்கு – 9942118080,9750192229

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>