பத்திரிகையாளர்கள் கடமையை செய்ய அரசு தடுக்கிறது: சென்னை பத்திரிக்கையாளர் சங்கம் கண்டனம்

பத்திரிகையாளர்கள் கடமையை செய்ய அரசு தடுக்கிறது: சென்னை பத்திரிக்கையாளர் சங்கம் கண்டனம்

பத்திரிகையாளர்கள் கடமையை செய்ய அரசு தடுக்கிறது: சென்னை பத்திரிக்கையாளர் சங்கம் கண்டனம்

சென்னை: தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு விடப்பட்ட சவால், பத்திரிகையாளர்கள் கடமையை செய்ய அரசு தடுப்பதாக சென்னை பத்திரிக்கையாளர் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகம் அமைதி பூங்கா என்று சொல்லும் முதல்வர் பத்திரிகையாளர்களை ஏன் விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. சட்ட பேரவை செய்தியில் உண்மைக்கு மாறான செய்தியை தர பத்திரிகையாளர்களுக்கு நிர்பந்தம் விதிப்பதாக பத்திரிக்கையாளர் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>