நில ஆவணங்களுடன் ஆதார் எண் ஒருங்கிணைக்கப்படும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார்

RBUdhayakumar1

நில ஆவணங்களுடன் ஆதார் எண் ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்று வருவாய்த் துறை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அறிவித்தார்.

நிலச் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளைத் துல்லியமாக நடைமுறைப்படுத்தவும், நிலம் தொடர்பான மக்கள் நலத் திட்டங்கள் பயனாளிகளை முறையாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதும் முக்கியம். இதன்படி, நில ஆவண தரவு தளத்துடன் நில உரிமைதாரர்களின் ஆதார் எண்ணை ஒருங்கிணைப்பது மிகவும் பயனுள்ளது.

ஏற்கெனவே கணினிப்படுத்தப்பட்ட நில ஆவணங்களுடன் நில உரிமைதாரர்களின் ஆதார் எண்ணை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் சிறப்புச் செயலாக்க நடவடிக்கை சோதனை முறையில் ஒரு வட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும். இதையடுத்து, இதர வட்டங்களுக்கும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும்.

இணையவழியில் பட்டா மாறுதல்:

அனைத்து மாநகராட்சிகள்-நகராட்சிகளில் 34 லட்சம் அளவில் நில ஆவணங்கள் கணினிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நகர்ப்புற நில ஆவணங்களை கணினி வழியே பராமரிப்பதற்கான இணையம் சார்ந்த மென்பொருள் தயாரிக்கப்பட்டு, இணையவழி பட்டா மாறுதல் திட்டம் சென்னையல் முன்னோடித் திட்டமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்தத் திட்டமானது இதர மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். முந்தைய ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனைத்து நத்தம் நில ஆவணங்களும் கணினிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

எனவே, நத்தம் நிலங்களுக்கான இணைய வழி பட்டா வழங்கும் பொருட்டு திட்ட நிரல் தயார் செய்யப்படும். நடப்பாண்டில் நத்தம் நில ஆவணங்கள் யாவும் இணையம் சார்ந்த மென்பொருள் மூலம் பராமரிப்புக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு இணைய வழி பட்டாக்கள் வழங்கப்படும்.

இந்தத் திட்டத்துக்காக 161 துணை ஆய்வாளர்கள், 285 வட்ட ஆவண வரைவாளர்களில் 126 பேருக்கு இணைய வசதியுடன் கூடிய மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.

1,000 வி.ஏ.ஓ.க்களுக்கு மடிக்கணினிகள்:

பணித் திறனை மேம்படுத்தவும், நலப் பணிகள் மக்களுக்கு எளிதில் சென்றடையவும் 8,751 கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு (வி.ஏ.ஓ.) மடிக்கணினி-அச்சுப்பொறி வழங்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, நடப்பாண்டில் மேலும் ஆயிரம் பேருக்கு அவை அளிக்கப்படும்.

துணை ஆட்சியர் நிலையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கு இணைய வசதியுடன் கூடிய கையடக்கக் கணினிகள் வழங்கப்படும். நில ஆவணங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் சேமிப்பு அறை, மக்களுக்கான காத்திருப்பு வசதியுடன் கூடிய வரவேற்பு அறை ஆகிய கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய நில ஆவண மேலாண்மை மையங்கள் வட்ட அலுவலகங்களில் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

நடப்பாண்டில் கூடுதலாக 100 நில ஆவண மேலாண்மை மையங்கள் உருவாக்கப்படும். மேலும், நில அளவை அலுவலகங்கள் கணினிமயமாக்கப்படும். புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 14 வட்ட அலுவலகங்களில் தரவு மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>