நியூட்ரினோ ஆய்வகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுசூழல் அனுமதி ரத்து

nutrino

தேனி: தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுசூழல் அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. சலீம் அலி நிறுவனம் தாக்கல் செய்த சுற்றுச்சூழல் தாக்கல் செய்த அறிக்கை செல்லாது என தென்மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>