திமுக நகர செயலாளர் செல்வராஜ் அதிகாலை வாக்கிங் சென்றபோது மர்ம நபர்களால் வெட்டிக்கொலை

deed2107-7c24-46e0-9cdf-7ed45568a599

 

 

 

 

 

 

 

விழுப்புரம் திமுக நகர செயலாளர் செல்வராஜ் அதிகாலை வாக்கிங் சென்றபோது மர்ம நபர்களால் வெட்டிக்கொலை, ஆள் நடமாட்டம் குறைவான ரெயில்வே பழைய குடியிருப்புபகுதியில் நடந்துள்ளது,. விழுப்புரம் நகர செயலாளர் செல்வராஜ்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>