தமிழக அரசு மேஸ்திரி வேளை செய்கின்றது மத்திய அரசுக்கு: சீமான்

seeman-jakkammanews

சென்னை விமான நிலையத்தில் சீமான் பேட்டி

மத்திய அரசுக்கு விவசாய்களை பற்றியும் மக்களை பற்றியும் அக்கரை இல்லை

அரிசியை எதை நம்பி சாப்பிடுவது எந்த கடையில் வாங்குவது நிர்வாகாம் செரியில்லை

உலக நாட்டு பட்டியலில் இருந்தே இந்தியாவை தூக்கிவிட்டார்கள் இந்தியாவில் எந்த வளர்ச்சியும் இல்லை அதை மறைபதற்க்கு தான் மாட்டு இறைச்சி தடை போட்டார்கள் என்றார்.

பிளஸ்டிக் அரிசி கலப்படத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை சாப்பிட்டு மக்கள் இறக்க போகின்றார்கள் என்றார்.

வைகோ நடந்த சம்பவம் இந்த நாட்டிற்க்கு நடந்த அவமானம் திட்டமிட்ட அவமானம்

எல்லாவற்றிலும் கலப்படம் அடிபடை பொருளாதாரம் தவறு இதற்க்கு மத்திய அரசு தான் காரணம் மக்கள் வாழ பயப்படுகின்றார்கள்

அரசு நடக்கவில்லை மத்திய அரசு மக்களை கொடுமை
செய்கின்றது, தமிழக அரசு மேஸ்திரி வேளை செய்கின்றது மத்திய அரசுக்கு

அதிமுக 4 ஆக இருந்தாலும் 40 ஆக இருந்தாலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யமாட்டார்கள்.
 “அதிமுக ஆட்சியை கவிழ்க்க துளியளவு கூட முயற்சிக்கவில்லை, அவர்களே அவர்களின் ஆட்சியை கவிழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>