தன் பிரஜைகளின் பாலியல் வாழ்க்கையை ஆராய்கிறது ஸ்வீடன்

தன் பிரஜைகளின் பாலியல் வாழ்க்கையை ஆராய்கிறது ஸ்வீடன்

தன் பிரஜைகளின் பாலியல் வாழ்க்கையை ஆராய்கிறது ஸ்வீடன்

ஸ்வீடன், தனது பிரஜைகளின் பாலியல் வாழ்க்கை பற்றி மூன்றாண்டு ஆய்வு ஒன்றைத் தொடங்குகிறது.
ஸ்வீடன் மக்கள் பாலியல் உறவில் ஈடுபடுவது குறைந்து வருவதாக , ஜனரஞ்சக ஊடகங்களில் சில செவிவழிச் செய்திகள் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மக்கள் பாலியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு குறைவதற்கு மன அழுத்தமோ அல்லது பிற காரணங்களோ இருந்தால், அதுவும் ஒரு அரசியல் பிரச்சனைதான் என்று சுகாதார அமைச்சர் கேப்ரியல் விக்ஸ்ட்ரோம் கூறினார்.
விளம்பரங்களில் இருந்து சமூக ஊடங்கள் வரை அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரும்பாலான விஷயங்களில், சமூகத்தில் ஏதோ பாலியல் நடவடிக்கைகள் நிறைந்திருப்பதைப் போல காணப்பட்டாலும், அந்த பிரச்சனையைப் பற்றி பேசுவது இன்னும் அவமானகரமானதாகக் கருதப்படுவதாகவும், இந்த பாலியல் பிரச்சனை அரசியல் விவாதத்திலிருந்து விலகியே இருப்பதாகவும் காணப்படுவதுதான் ஒரு நகை முரண் என்று அமைச்சர் விக்ஸ்ட்ரோம் கூறினார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>