தனி மாநிலம் கோரி கூர்காலாந்து மக்கள் மாபெரும் பேரணி :மு.திலிப்

download

டார்ஜிலிங்கில் உள்ள கூர்காலாந்து மக்கள் தனி மாநிலம் வேண்டும்மென உலகம் முழுவதும் இன்று 150 நாடுகளில் பேரணி நடத்தினர். அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்தில் இருந்து சிந்தாரிப்பேட்டை வரையிலும் பேரணி நடத்தினர்..

பேரணியில் சுமார் 1000க்கு மேற்ப்பட்டவர் கலந்து கொண்டனர் .

பேரணியில் தனி மாநிலம் வேண்டும், எங்களுக்கான நீதி வழங்க வேண்டும். மக்களுக்கு எதிராக நடக்கும் அநீதிகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும்

மத்திய அரசு ஏன் மவுனம் காக்கிறது. பிரதமர் உலகம் சுற்றுவதில் மட்டும் கவனம் வைத்துள்ளார், சுஷ்மா சுவராஜ் அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது எங்க மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம்… எங்களை ஒரு தீவிராவதிகள் போல நடத்துவதை மத்தியஅரசு நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டும்.எனமத்திய அரசை கண்டித்தும் கோஷங்கள் எழுப்பட்டது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>