டெல்லி, திருச்சி வானொலி நிலையங்களில் இருந்து ஒலிபரப்பப்படும் தமிழ் செய்திகளை நிறுத்தும் திட்டத்தை நிரந்தரமாக கைவிடவேண்டும்:சுப.வீரபாண்டியன்

டெல்லி, திருச்சி வானொலி நிலையங்களில் இருந்து ஒலிபரப்பப்படும் தமிழ் செய்திகளை நிறுத்தும் திட்டத்தை நிரந்தரமாக கைவிடவேண்டும்:சுப.வீரபாண்டியன்

டெல்லி, திருச்சி வானொலி நிலையங்களில் இருந்து ஒலிபரப்பப்படும் தமிழ் செய்திகளை நிறுத்தும் திட்டத்தை நிரந்தரமாக கைவிடவேண்டும்:சுப.வீரபாண்டியன்

நேற்று (12.08.16) இரவு எழும்பூர் இக்சா அரங்கில் திராவிட இயக்கத் தமிழர்பேரவையின் இலக்கியஅணி தொடக்கவிழா நடைபெற்றது.
இதில் பேசிய பேராசிரியர் சுப.வீரபாண்டியன்அவர்கள் டெல்லி,திருச்சி வானொலிநிலையங்களில் இருந்து ஒலிபரப்பப்படும்தமிழ்
செய்திகளை நிறுத்தும் திட்டத்தைநிரந்தரமாக கைவிட்டு,அவை இப்போதுள்ள நிலையிலேயே தொடரும் எனமத்தியஅரசு அறிவிக்கவேண்டும்.
இல்லை என்றால் பேரவையின் இலக்கிய அணிசார்பாக திருச்சிவானொலி நிலையம் முன்புபோராட்டம் நடத்தபடும் என்று அறிவித்தார்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>