டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு கோவை விவசாயிகள் ஆதரவு: உழவர் சந்தையில் கடைகளை ஒருநாள் அடைத்து போராட்டம்

Daily_News_6298290491105_Fotor

கோவை: டெல்லியில் போராடிவரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக கோவையில் உழவர் சந்தை விவசாயிகள் ஒருநாள் கடைகளை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோவை உழவர் சந்தையில் கடைகளை வைத்துள்ள விவசாயிகள், ஒருநாள் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் செய்தனர். அப்போது டெல்லியில் போராடிவரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அவர்கள், முழக்கங்களை எழுப்பினர். விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றாவிட்டால் போராட்டம் தொடருமென்று அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். ஆர்.எஸ்புரம் மற்றும் வடவள்ளியில் உள்ள உழவர் சந்தைகளில் கடைகளை வைத்துள்ள விவசாயிகளே கடைகளை அடைத்துள்ளனர்.
வாழ்க்கை

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>