ஜெயலலிதாவின் கையெழுத்தை மோசடியாக போட்டு கட்சியையும் ஆட்சியையும் சுற்றியிருப்பவர்கள் கைப்பற்றலாம்:சசிகலா புஷ்பா

2016-10-10-22-15-54lk

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>