செம்மொழிப் பூங்கா சுவர் இடிந்து விபத்து

சென்னை தேனாம்பேட்டை செம்மொழிப் பூங்காவின் சுற்றுச்சுவர் மழையால் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு கார்கள் சேதம்.
WhatsApp Image 2017-11-27 at 8.56.25 AM
செம்மொழிப் பூங்காவைச் சுற்றி சுவரில், சுமார் 150 அடி நீள சுவர் இடிந்து விழுந்தது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>