சட்டமன்றக் கூட்டத்தைபோயஸ் கார்டன் சமயலறையில் நடத்தினால் நலமாக இருக்கும் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

சட்டமன்றக் கூட்டத்தைபோயஸ் கார்டன் சமயலறையில் நடத்தினால் நலமாக இருக்கும் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

சட்டமன்றக் கூட்டத்தைபோயஸ் கார்டன் சமயலறையில் நடத்தினால் நலமாக இருக்கும் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

எதிர்கட்சிகளின் கோரிக்கைகளை செவி சாய்க்காமல் இருக்கும் ஜெயலலிதா, இனி சட்டமன்றக் கூட்டத்தை சட்டமன்றத்தில் நடத்தாமல் போயஸ் கார்டன் சமயலறையில் நடத்தினால் நலமாக இருக்கும்
ராஜீவ்காந்தி பிறந்தநாள் விழாவில் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>