கொழும்பில் ஐநாவுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

download

இலங்கைக்கு ஐநா தலைமைச் செயலர் பான் கீ மூன் அவர்கள் விஜயம் செய்துள்ளதை முன்னிட்டு ராவணாபலய அமைப்பினரால் கொழும்பில் உள்ள ஐநா அலுவலகத்துக்கு முன்பாக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட்டது.
இலங்கையின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் சர்வதேச சமூகம் தலையிடக்கூடாது என்று கோரும் மனு ஒன்றும் ஐநா தலைமைச் செயலரிடம் கொடுக்கப்படுவதற்காக இன்று ஐநா அலுவலகத்தில் அவர்களால்  கையளிக்கப்பட்டது.
வேறு சில அமைப்புக்களும் இன்று அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அந்தப்பகுதி எங்கிலும் பாதுகாப்பும் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
அதேவேளை, எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற  உறுப்பினர்கள் சிலரும் பிறிதாக மனுவொன்றை ஐநா அலுவலகத்தில்  கையளித்தனர். இலங்கை விடயங்களில் சர்வதேச சமூகம் தலையிடக் கூடாது என்று கோரியே அவர்களும் மனுவை கையளித்திருந்தனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>