கேரளா: மருத்துவ படிப்பில் இடதுசாரி அரசின் புதிய கல்வி திட்டத்தை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம்

2016-28-9-22-40-39mb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>