காவிரி பிரச்சனையில் மத்திய அரசு சட்டபூர்வமாக நடந்து கொள்ளாதற்குபிஆர் பாண்டியன் கண்டனம்

காவிரி பிரச்சனையில் மத்திய அரசு சட்டபூர்வமாக நடந்து கொள்ளாதற்குபிஆர் பாண்டியன் கண்டனம்

காவிரி பிரச்சனையில் மத்திய அரசு சட்டபூர்வமாக நடந்து கொள்ளாதற்குபிஆர் பாண்டியன் கண்டனம்

மத்திய, மாநில அரசுகள் கர்நாடகத்திடம் இருந்து காவிரியில் தமிழகத்திற்குறிய தண்ணீரை பெற்றுதர வழியுறுத்தி நடைபெறும் போராட்டத்தில் அதிமுக எம்பிகள் 50 பேரும், தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டும். காவிரி பிரச்சனையில் மத்திய அரசு சட்டபூர்வமாக நடந்து கொள்ளாதற்கு அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு ஒருங்கினைப்பாளர் பிஆர் பாண்டியன் கண்டனம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>