கால்நடை விற்பனை விதிமுறைகளை திரும்ப பெற தீர்மானம்

புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் மத்திய அரசின் கால்நடை விற்பனை விதிமுறைகளை திரும்ப பெற தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது
WhatsApp Image 2017-06-16 at 9.49.00 AM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>