கவனக்குறைவினால் தொடரும் செல்போன் விபத்து:இளம்பெண் மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்தார்

2016-10-10-00-30-33n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>