கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா?

capture6-29-2016_25339_PM

கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா?

 

விவாத அரங்கு ஒன்றை வரும் இதழில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் என்ற செய்தியை மகிழ்ச்சியுடன் நேயர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அரங்கில் சினிமா நட்சத்திரங்கள் முக்கியமாக பங்கு கொள்ள சம்மதித்து இருக்கிறார்கள்.

 

கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையா? என்ற வினா எழும்போது,

சுதந்திரம் உள்ள நாட்டில் கலைஞனின் பணி என்ன?

சுதந்திரம் இல்லாத நாட்டில் கலைஞனின் பணி என்ன?

என்ற வினாக்கள் எழுகின்றன…

தமிழ்நாடு சம்பத்தபட்ட வரை, மக்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறதா? இல்லையா?

என்ற முடிவுக்கு வர வேண்டி இருக்கிறது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>