கடந்த ஒராண்டில் 450 சிறார்கள் பாலியல் பலாத்காரம்: தில்லி மகளிர் ஆணையம்

கடந்த ஒராண்டில் 450 சிறார்கள் பாலியல் பலாத்காரம்: தில்லி மகளிர் ஆணையம்

கடந்த ஒராண்டில் 450 சிறார்கள் பாலியல் பலாத்காரம்: தில்லி மகளிர் ஆணையம்

தில்லியில் கடந்த ஒராண்டில் 450 சிறார்கள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி மகளிர் ஆணையத் தலைவர் ஸ்வாதி மாலிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக 464 வழக்குகள் தில்லியில் பதிவுயாகி உள்ள நிலையில், தில்லியில் புறநகர் பகுதியில் 136 வழக்குகள் பதிவுயாகியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புள்ளி விவரங்களின் படி ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது இரண்டு பலாத்கார வழக்குகள் பதிவாகிறது என்று தெரியவந்துள்ளது.

நாங்கள் பெரும்பாலும் இவ்வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் பதிவுசெய்ய முயல்கிறோம், எனினும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிக அளவில் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன என்பது இந்த புள்ளிவிவரங்கள் முலம் தெரியவந்துள்ளது. இது மிகவும் கவலை அளிப்பதாக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உலக அளவில் பலாத்கார வழக்கு தில்லியில் அதிகம் பதிவாகியுள்ளது என்பது வெட்ககேடு என்று தெரிவித்த அவர் பெண்களை காப்பாற்ற மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஒன்றாக இனைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுகொண்டு உள்ளார்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>