ஒரு குப்பை மனிதரின் வாக்குமூலம்:தயாளன்

ஒருகுப்பை மனிதரின் வாக்குமூலம்

சென்னை நகரம் வீசி ஏறியும் குப்பைகளை நாள்தோறும் ஆயிரக்கனக்கான லாரிகள் சுமந்து சென்று குவிக்கும் பிரம்மாண்டமான குப்பை மேடுகள் கொடுங்கையூர், பள்ளிக்கரணை போன்ற இடங்களில் இருக்கின்றன. அந்தக் குப்பை மேட்டையே வாழ்வாதரமாக கொண்டு வாழும் ஆயிரக்கணக்கான
நபர்களில் ஒருவர் இந்தக் குப்பை மனிதர். தன் பெயரை வெளியிட விரும்பாத அவரின் வாக்குமூலம் இது. உங்களது பெயரை சொல்லுங்கள் என்று அழுத்திக் கேட்டால் எம்.ஜி.ஆர் என்கிறார். ஒரு மாநகரம் வெளிதள்ளும் குப்பைகளிலிருந்து அதன் நாகரீகத்தை அறிய முடியும்
.

குப்பை மனிதனுடன் எழுத்தாளர் ஜெனி மற்றும் ஊடகவியலாளர் இளமதி ஆகியோரின் நேர்கானல் இது…

ஒரு குப்பை மனிதரின் வாக்குமூலம்:தயாளன்

ஒரு குப்பை மனிதரின் வாக்குமூலம்:தயாளன்

குப்பை வண்டி வரும்

jju.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>