உத்தராகண்ட்டில் பிளாஸ்டிக் அரிசி விற்பனை: பந்தாக தயார் செய்து கிரிக்கெட் விளையாடும் சிறுவர்கள்

PicsArt_06-07-09.20.18

உத்தராகண்ட்: உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹால்டுவானி சந்தையில் பிளாஸ்டிக் அரிசி விற்கப்படுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் அரிசியை பந்து போல் உருண்டையாக உருட்டி சிறுவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>