இலங்கையில் கடந்த ஆண்டில் மாத்திரம் எயிட்ஸ் நோயினால் 200 பேர் உயிரிழப்பு : மு.திலிப்

hiv-curt

இலங்கையில் கடந்த ஆண்டில் மாத்திரம் 200 பேர் எய்ட்ஸ் நோயினால் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாரிஸில் இடம்பெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் எய்ட்ஸ் அறிவியல் கருத்தரங்கில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை, உலகம் முழுவதும் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம் 10 இலட்சம் பேர் எய்ட்ஸ் நோயினால் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் இந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>