இருமாநில அரசுக்கும் சாதகமான முறையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைபடுத்துவுள்ளோம். வெங்கயநாயுடு

venkiaiahnaidu-28-1469721671

சென்னை விமான நிலையத்தில் காவேரி விவகாரம் தொடர்பாக வெங்கயநாயடு பேட்டி.
காவேரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. எனவே மத்தியரசு காவேரியின் நீர் இருப்பு குறித்த தகவல் அறிய நாங்கள் குழு அனுப்பியுள்ளோம் அந்த குழு விரைவில் முழு தகவல் தந்த பிறகு இறுதியாக இருமாநில அரசுக்கும் சாதகமான முறையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைபடுத்துவுள்ளோம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>