இந்தியாவுடன் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மசோதா அமெரிக்க பாரளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்

201707151129288086_US-House-passes-bill-on-defence-cooperation-with-India_SECVPF

இந்திய அமெரிக்க காங்கிரஸின் அமீர் பெரா, மசோதாவில் திருத்தம் கொண்டுவந்து தாக்கல் செய்தார். 2018 ஆம் ஆண்டின் தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரச் சட்டத்தின் (NDAA) ஒரு பகுதியாக ஹவுஸ் ஒரு குரல் வாக்கு மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அக்டோபர் 1 தொடங்கி இந்த ஆண்டு NDAA-2018 ஹவுஸ் 344-81 ஆல் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஐக்கிய நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்க, இந்திய வெளியுறவு செயலாளர், மாநில செயலருடன் கலந்தாலோசித்து, பாதுகாப்பு மந்திரிக்கு, இந்த சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அமெரிக்கா உலகின் மிகப் பழமையான ஜனநாயக நாடாகும். இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாகும். நமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை முன்னேற்ற ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்குவது மிக முக்கியம் ஆகும். இந்த திருத்தத்தை நிறைவேற்றியதற்காக நான் நன்றியுடன் கூறுகிறேன். பொதுவான பாதுகாப்பு சவால்கள்,விஞ்ஞானத்திலும் தொழில் நுட்பத்திலும் ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் கூறுகளும் இதில் உள்ளன. அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பு நமது சொந்த பாதுகாப்பு மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் பரிணாம பாதுகாப்பு சவால்களை சந்திக்க நமது திறனை மேம்படுத்துகிறது, என கூறினார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>