ஆந்திர எம்.பி. நூதன போராட்டம்

ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த தெலுங்குதேசம் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவபிரசாத், ஆந்திர மாநிலத்திற்கு நிதி ஒதுக்கக்கோரி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>