ஆசியாவில் வாழவே முடியாதது 2100-ல்:மு.திலிப்

pakistan earthquake gwadar map

அதிக மக்கள்தொகைகொண்ட தெற்கு ஆசியாவில், வெப்பநிலை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தினால், இந்த நூற்றாண்டின் (2100) இறுதியில் இங்கு வசிக்கவே முடியாத அளவுக்கு நிலைமை மோசமாகும் என்று, புதிய ஆய்வு முடிவு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.
2100, தெற்கு ஆசியா, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்காளதேசம், பூட்டான், மாலத்தீவு, நேபாளம், இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை போன்ற நாடுகளை உள்ளடக்கியது தெற்கு ஆசியா. தெற்கு ஆசியாவின் மக்கள் தொகையில் 4 சதவிதத்தினர், மோசமான ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பநிலை காரணமாக 2100-ல் ஏசி இல்லாமல் மனிதர்கள் உயிர் வாழவே முடியாது என்று ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது, இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்காளதேசம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தெற்கு ஆசியாவில், மிக அதிக அளவிலான ஆரோக்கியமற்ற வெப்பநிலையால், இந்தப் பகுதியின் மக்கள் தொகையில் 15 சதவிகிதத்தினரை மிகவும் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது.

2015-ல், மோசமான வெப்ப அலையால் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்தனர். இதுபோன்ற பல ஆபத்தான வானிலை நிகழ்வுகள் நிலவுவதால், இந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில் தெற்கு ஆசியாவில் வாழவே முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் என்று ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>