அந்த அடிவாங்குன தமிழன் என்ன சாதினு பாருங்கப்பா… வலை விளையாட்டு: வீணை மைந்தன்

அடி வாங்னவங்க எல்லாம் தமிழன் தானானு நம்ம தம்பிமார் கம்பெனிய கேட்டுக்கனும்....

அடி வாங்னவங்க எல்லாம் தமிழன் தானானு நம்ம தம்பிமார் கம்பெனிய கேட்டுக்கனும்….

அந்த அடிவாங்குன தமிழன் என்ன சாதினு பாருங்கப்பா… போதிதருமனுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுன நம் அய்யாக்கள் யாருக்காவது சொரன வருதா பாப்பம்….
அந்த அம்மனப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டுனர் மட்டும் அண்ணன் யுவராஜு சாதினு தெரிய வரட்டும் அப்பரம் கன்னடர்கள் பாதுகாப்புக்கு …..
அதவிட அடி வாங்னவங்க எல்லாம் தமிழன் தானானு நம்ம தம்பிமார் கம்பெனிய கேட்டுக்கனும்…. ஒருவேள கன்னடர்களாக்கூட இருக்கலாம். அப்ப நாம கன்னட முட்டாள்களேன்னு கையத் தூக்குனாப்புல கருப்பா பத்து போஸ்டர் அடிச்சா போதும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>