அகில இந்திய வானொலி அலுவலகங்களைத் தொடர்ந்து இயக்க வேண்டும்: ஜி.கே.வாசன்

அகில இந்திய வானொலிக்கு தற்போது நாடு முழுவதும் 44 தலைமை மற்றும் மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 22 மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் விரைவில் மூடப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.   மத்திய அரசின் இந்த முடிவால் நாட்டு நடப்புகள், உள்ளூர் பிரச்னைகள், அரசுத் திட்டங்கள், வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட முக்கியச் செய்திகள் கிராம மக்களை சென்றடையாத நிலை ஏற்படும்.

அகில இந்திய வானொலிக்கு தற்போது நாடு முழுவதும் 44 தலைமை மற்றும் மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 22 மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் விரைவில் மூடப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய அரசின் இந்த முடிவால் நாட்டு நடப்புகள், உள்ளூர் பிரச்னைகள், அரசுத் திட்டங்கள், வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட முக்கியச் செய்திகள் கிராம மக்களை சென்றடையாத நிலை ஏற்படும்.

அகில இந்திய வானொலியின் மண்டல செய்திப் பிரிவு அலுவலகங்கள் தொடர்ந்து இயங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுளளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:-

அகில இந்திய வானொலிக்கு தற்போது நாடு முழுவதும் 44 தலைமை மற்றும் மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 22 மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்கள் விரைவில் மூடப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மத்திய அரசின் இந்த முடிவால் நாட்டு நடப்புகள், உள்ளூர் பிரச்னைகள், அரசுத் திட்டங்கள், வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட முக்கியச் செய்திகள் கிராம மக்களை சென்றடையாத நிலை ஏற்படும்.

எனவே, அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தின் செயல்பாட்டையும், சேவையையும் அதிகரிக்கும் முயற்சிகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட வேண்டும். மண்டல செய்திப்பிரிவு அலுவலகங்களைத் தொடர்ந்து இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>